Výběr kandidátů na expertní a manažerské pozice. 


Co služba obvykle obsahuje:

Prodiskutujeme
požadavky
a sestavíme profil
vhodného kandidáta.
Navrhneme vhodný
způsob výběrového řízení.
Vytipujeme kandidáty, 
výběr společně konzultujeme .
Doporučíme předem
dohodnutý počet
vhodných kandidátů.
Oslovíme vytipované
kandidáty, provedeme
osobní pohovor.
Po dohodě se
zadavatelem zajistíme
další testování (např. AC)
Zajistíme veškerou
komunikaci mezi
kandidátem a vámi.
Kandidáty uvědomíme
o výsledcích
výběrového řízení.

Základem pro úspěšné realizace je znalost trhu práce, naše zkušenosti a přímé kontakty na vhodné kandidáty.


V případě zájmu nás kontaktujte zde:

Správa osobních údajů: *
zpět